Make your own free website on Tripod.com

ไล่บี้ธรรมกาย (ต่อ)

(ขอต่อเรื่องวัดพระธรรมกายส่งท้ายปีเก่าอีกวันนะครับ)

ในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3, สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎ เสด็จออกทรงผนวช ด้วยเหตุผลทางการเมือง เพราะพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ของสมเด็จพระมเหสี แต่อำนาจของแผ่นดินยามนั้นอยู่กับ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสที่มีชนมพรรษาสูง และมีความปรีชาสามารถ รับราชการต่างพระเนตรพระกรรณพระราชบิดามาตลอด

เจ้าฟ้ามงกุฎทรงเห็นความเสื่อมโทรม ในพระศาสนาในช่วงทรงผนวช พระสงฆ์ย่อหย่อนในพระธรรมวินัย ก็เลยตั้งธรรมยุตินิกาย อันเป็นนิกายที่เคร่งครัดในทางปฏิบัติ และห่มผ้าแบบพระมอญ

การแตกออกเป็นธรรมยุตินิกาย ขณะนี้ ที่เห็นกันได้ง่ายที่สุด ก็คือ พระธรรมยุติไม่จับต้องเงิน ส่วนพระมหานิกาย หรือนิกายเดิมนั้น จับต้องเงินได้

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดที่พยายามดึงเยาวชนให้เข้ามาฟังเทศน์ ฟังธรรม แต่ไปมีจุดขายหรือกลเม็ดในทางการตลาด นอกเหนือจาก การเผยแพร่วิชาธรรมกาย ให้อุบาสก อุบาสิกาสนใจ

ในระยะหลังๆนี้ พัฒนาไปจนถึงขึ้นมีผู้คนได้เห็นอิทธิปาฏิหาริย์มากมาย เป็นผู้คนในระดับสูงของสังคมไทย มีการศึกษาที่ดี มีฐานะทางสังคมดี และไม่อยู่ในภาวะที่ใครจะไปหลอกลวงได้

อันนี้แหละครับ ที่เป็นจุดที่วัดพระธรรมกายถูกโจมตี และถ้ายังขืนเผยแพร่แนวนี้ต่อไป ก็จะถูกกระทบกระแทกต่อไปไม่หยุด

ผมไม่เคยไปวัดพระธรรมกาย แต่ได้เห็นจากภาพ ภาพที่ผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนนั่งภาวนา สงบจิตใจ เป็นภาพที่หาดูได้ยาก เมื่อวัดพระธรรมกายทำสำเร็จแล้ว ก็อยากจะให้ทำต่อ

แต่ไม่ใช่บอกว่านั่งบริกรรมคาถา หรือภาวนาไปเรื่อยๆ แล้วจะได้เห็นลูกแก้วลอยในท้องฟ้า จะได้เห็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ท่านดับขันธ์ไปแล้ว ปรากฏขึ้นมาให้เห็น ฯลฯ

เอา สัจธรรม ออกมาขายดีกว่า เอา ศรัทธา ปสาทะ ของชาวพุทธ ที่จะได้ไปในวัดที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง สะอาดสะอ้าน ชักชวนเยาวชนให้เข้าถึงพระธรรม คำสั่งสอนของพระศาสดาอย่าไปสร้างวัตถุมงคล จิ้งจก ตุ๊กแก เต่า ตะพาบ วัวธนู ควายธนู งาช้าง เขี้ยวหมู เขี้ยวเสือ หน้าผากเสือ ฯลฯ มอมเมาประชาชน เพียงเพื่อการค้าแบบอลัชชีทั่วๆไป

วัดพระธรรมกาย ก็จะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านจะได้ใช้เป็นที่สงบจิตสงบใจ ในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นทุกวันนี้

ภิกษุสงฆ์ในสำนักวัดพระธรรมกาย ที่เป็นนักศึกษาอย่างแท้จริง ก็จะได้ไปสอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้มากขึ้น และได้มากที่สุดกว่าทุกวัดในประเทศไทย

อย่าให้วัดพระธรรมกายต้องโดดเดี่ยว ขาดจากมหาเถรสมาคม กลายเป็นอีกนิกายหนึ่งขึ้นมา

เลิกสร้างพระดูดทรัพย์ พระขมํ้าทรัพย์ แบบหลวงตายุคเก่าได้แล้วครับ วัดพระธรรมกายยังเป็นที่หวังของชาวพุทธอีกมากมาย อย่าเอาวิชามารของการตลาดมาใช้กับพระศาสนา ก็จะขอบพระคุณ.

มังกร ห้าเล็บ

| สกู๊ปหน้า 1 | สำนักข่าวหัวเขียว | บทนำ | มังกรห้าเล็บ | เหะหะพาที |

| หมายเหตุประเทศไทย | กล้าได้กล้าเสีย | เดลี่@web | คัทลียา จ๊ะจ๋า | งานคือเงิน |


Copyright (C) 1998 by Vacharaphol CO,LTD.