Make your own free website on Tripod.com

ภาค 1 ดึงยังไม่สอบธรรมกาย

"วัดพระธรรมกาย" ยังเป็นข้อถกเถียงครั้งใหม่ในสังคม ซึ่งยิ่งนับวันก็ทวีความรุนแรงขึ้น จนเหมือน "เชือกที่ถูกขมวดเป็นเกลียว" ที่ต้องรอการชี้ขาดขององค์กรปกครองสูงสุดคณะสงฆ์ หรือ "มหาเถรสมาคม" เท่านั้น

ล่าสุดกรมการศาสนาเตรียมเสนอข้อมูลต่อมหาเถรฯ เพื่อให้ชี้ขาดแล้ว ในวันนี้ โดยจากการเปิดเผยของผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนาว่า ในวันที่ 11 ธ.ค. นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดย กรมการศาสนาจะหยิบยก เรื่องวัดพระธรรมกายขึ้นมาพูดในที่ประชุมด้วย ในวาระ "ด่วนเพื่อทราบ"

ทั้งนี้อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายยุทธชัย อุตมา รองอธิบดี นำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย ซึ่งทางกรมได้รวบรวมเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้วย หนังสือ เทป ม้วนวีดีโอ เผยแพร่หลักธรรม ข้อมูลที่ได้รับจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งโทรมาแจ้งผ่านศูนย์โฮปไลน์ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา เผยด้วยว่า ขอยืนยันได้เลยว่า มหาเถรฯ คงยังหาข้อสรุปเรื่องธรรมกาย ในวันที่ 11 ธ.ค.ไม่ได้ เพราะเท่าที่ทราบเจ้าคณะภาค 1 ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลในเรื่องวัดพระธรรมกาย ตามมติมหาเถรฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.แต่อย่างใด

และเรื่องที่ถูกสื่อมวลชนเสนอข่าวนั้น ก็ไม่ได้มีการร้องเรียนมาตามลำดับชั้นขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ทางกรมได้เสนอแนวทางออกให้มหาเถรฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้ว กล่าวคือ

"ควรให้การสนับสนุนวัดพระธรรมกายในส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติที่ดี ทั้งเรื่องการดึงคนเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ส่วนประเด็นที่เป็นข้อกังขาของสังคม ควรที่จะหาทางแก้ไข เช่นการเรี่ยไรที่มากเกินไป ก็น่าจะให้ปรับเฉพาะอยู่ในแวดวงของญาติโยมในวัดเท่านั้น ส่วนแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนั้น จะผิดหรือถูกตรงตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่ ต้องสุดแล้วแต่มหเถรฯ เป็นผู้พิจารณา และทางกรมจะเสนอให้ตั้งกรรมการสานปัญหาเรื่องนี้ แบบไตรภาคีด้วย"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ภาค 1 ดึงยังไม่สอบธรรมกาย
ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2541