Make your own free website on Tripod.com

องค์กรสงฆ์ เป็นที่พึ่งของประชาชน ไม่ได้

  ขนาดนายกรัฐมนตรี เข้าไปนมัสการ ประมุขของสงฆ์แล้ว
  ชาวพุทธ ก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิม
  คือไม่มีความหวังใดๆ ให้กับขาวพุทธ

  เห็นทีรัฐต้องใช้ กระบวนการของรัฐเอง
  เท่าที่มี ทำทุกอย่างเพื่อกอบกู้ศาสนากลับมา

คำถามจากคุณ: เฝ้าดู 10 มีนาคม 2542 เวลา 22:53:05:


  เมื่อเรื่องราวมันถูกทำให้ยืดเยื้อไม่จบสิ้นเสียที่ เราคนไทยนับถือศาสนาพุทธสายเถรวาท ก็คงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ปกป้องพระศาสนาของเรา ช่วยกันทำให้คนต่าสว่างหันออกมาจากวัด อย่างน้อยๆก็พยายามอย่าให้คนที่ใกล้ชิดเรา เข้าไปงมงายกับวัดนี้อีก ใครที่งมงายอยู่เราก็ต้องช่วยกันทำให้เขาตาสว่าง
  เหมือนกับดิฉัน ที่เคยหลงงมงายเข้าไป ตามอำนาจโมหะของตน จบติดกับโลภะของเขา บัดนี้ดิฉันตาสว่างแล้ว จึงออกมาทำหน้าที่เขียนเรื่องราวที่ประสบมาให้อ่านกัน เราทุกคนคงต้องเริ่มกำหนดท่าทีขงอตน ว่าจะช่วยกันอย่างไร ที่จะปกป้องพระศาสนาของเราให้ได้ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" เมื่อเราพึ่งสถาบันฯสงฆ์ไม่ได้ เราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วกันนะคะ
คำตอบจากคุณ: โง่งมงาย 10 มีนาคม 2542 เวลา 23:46:21
  ผมว่ารัฐบาลต้องออกโรงครับ งานนี้พระท่านฉันสินบนจนอิ่มลุกไม่ขึ้นครับ
คำตอบจากคุณ: แมน 11 มีนาคม 2542 เวลา 9:29:46

หากคุณรู้คำตอบ ของคำถามข้างบน ตอบได้ที่นี่ครับ

  ชื่อ หรือ email ของคุณ:
  คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น:


This page hosted by Hypermart, the world's fastest growing business community!