Make your own free website on Tripod.com
HomeSiteMapEditorAstroSunday IssueAbout Dailynews
 
Break News
Page1 News
Scoop

 

เฉาะปฏิบัติการลับ"สมช." เลาะตะเข็บ..ธรรมกาย !!

ดูจะไม่ใช่เรื่องราวที่จบง่ายดายอย่างที่หลายคนคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการพิจารณาตัดสิน ของพระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และเจ้าคณะภาค 1 ซึ่งได้รับมอบหมายโดยมติของมหาเถรสมาคมให้เป็นผู้ดำเนินการสอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้าอาวาส และการดำเนินการของวัดพระธรรมกายยังไม่มีออกมา ท่ามกลางเสียงทวงถามจากพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ

วันนี้วัดพระธรรมกายก็ยังอวดอุตริมนุสธรรม
ยังคงประกาศค้าขายบุญตามปกติ
ทั้งที่กระบวนการค้นหาความเป็นจริงก็เริ่มเปิดโปงพฤติกรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในเรื่องของสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนักเลงหุ้นบางคน เรื่องของการถือครองที่ดินที่มีมากมายมหาศาลหลายจังหวัด และค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนเหลือคณา การดำเนินการของวัดทั้งในเรื่องของการอวดอ้างปาฏิหารย์อภินิหาร เรื่องการขายบุญขายโปรเจคต่างๆ
ไม่ใช่แค่สื่อมวลชนเพียงองค์กรเดียวที่พยายามค้นหาข้อเท็จจริงและตีแผ่เรื่องเหล่านี้ แต่ในองค์กรอื่นอาทิ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม คณะกรรมการชุดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ "อาคม เอ่งฉ้วน" ที่แสดงทีท่าแต่งตั้งขึ้นมาดำเนินการตรวจหาข้อมูล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือกระทั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ตามที มหาเถรสมาคมก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ ก็ขนาดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชยังทรงมีรับสั่งกับ "ชวน หลีกภัย" ให้รัฐบาลนำเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยในการตรวจสอบ พร้อมส่งข้อมูลให้กับมหาเถรสมาคมทีจะได้ตัดสินเรื่องนี้ให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว
ข้อมูลต่างๆที่พรั่งพรูออกมาอย่างไม่ขาดสาย อย่างเรื่องของ 6 สีกาที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแนบแน่น เรื่องวิชชาธรรมกาย คำสั่งในเรื่องของนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา และเรื่องอื่นๆก็เป็นฝีมือเสาะค้นของหน่วยงานที่ว่ามาข้างต้นเหล่านี้ ที่น่าสนใจมากก็คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ที่เข้ามาติดตามเกาะติดเรื่องนี้โดยตลอด ที่น่าสนใจก็คือ ทำไม เพราะเหตุผลใด
สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้น เป็นหน่วยงานที่ติดตามเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่ม องค์กร หรือบุคคลทั้งทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ นั่นหมายความว่า บุคคลที่คิดจะเข้ามาก่อการร้ายใดๆก็ตามไม่พ้นหูพ้นตาสมช.ไปได้อย่างแน่นอน โดยมีความมั่นคงของชาติเป็นเดิมพัน
ในเรื่องของศาสนานั้นก็ถือเป็นเรื่องของความมั่นคง
เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ
กรณีของวัดพระธรรมกายนั้น เจ้าหน้าที่สมช.รายหนึ่งให้รายละเอียดว่า ในช่วงที่มีการดำเนินการจัดตั้งวัดพระธรรมกายนั้นทางสมช.ได้แค่เพียงเฝ้าดูพฤติกรรมของวัดอยู่ห่างๆ เป็นเพียงการดูการดำเนินการของวัดเท่านั้น เพราะช่วงแรกโต้โผที่เข้ามาดำเนินการ ในเรื่องศาสนสถานนั้นไม่ใช่พระพิกษุสงฆ์ แต่เป็นฆราวาสที่เป็นทั้งอุบาสกอุบาสิกา
ครั้งแรกที่มีการดำเนินการนั้น เรามองกันว่าอาจจะเป็นฉากหน้าของลัทธิใหม่ ช่วงนั้นก็มีการตั้งลัทธิอื่นๆบ้างเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยมากมายนัก เพราะช่วงนั้นรัฐบาลทหารภายใต้การนำของ จอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร ค่อนข้างที่จะเอาจริงกับเรื่องเหล่านี้ แต่การตรวจสอบข้อมูลและเฝ้าดูก็ไม่พบว่า วัดพระธรรมกายออกนอกลู่นอกทาง ยังคงเป็นเพียงสถานปฏิบัติธรรม นั่งกรรมฐานวิปัสสนาเท่านั้น เราก็เลยไม่ได้เกาะติดอย่างใกล้ชิดŽ
นโยบายของสมช.ในเรื่องพุทธศาสนานั้นก็คือ ต้องรักษาความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา รักษาหลักธรรมที่บริสุทธิ์และเป็นจริงของพระพุทธศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็นจุดยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมของประชาชน แต่กรณีการดำเนินการแก้ไขปัญหาศาสนานั้นเป็นเรื่องของความเลื่อมใสศรัทธา เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงจำเป็นต้องใช้ความนุ่มนวลในการเข้าไปดำเนินการแก้ไข
สมช.เข้าไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสาะหาข้อมูลอย่างจริงจังราวปี 2530 ครั้งนั้นวัดพระธรรมกายเคลื่อนไหวขยายอาณาจักรมากขึ้น เพิ่มสาขาและสั่งสมบุคลากรรวมทั้งเริ่มเรี่ยไรและบอกรับบุญหนักหน่วงรุนแรงขึ้นตามลำดับ จนกระทั่ง พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีได้ปรารภว่า วัดแห่งนี้น่ากลัวมาก
การดำเนินการเบื้องแรกนั้น สมช.ไม่ได้ส่งคนเข้าไปอยู่ภายในวัด อาศัยติดตามพฤติกรรมของผู้นำวัด เรียกว่าเฝ้าดูกันทุกฝีก้าว แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานหนักแน่นเพียงพอที่จะเข้ามาดำเนินการทางกฎหมาย ประชาชนก็เริ่มมีศรัทธาวัดนี้มากขึ้น ทำให้งานที่เข้าไปตรวจสอบยิ่งยากขึ้นไปอีก กระทั่งสมช.จำเป็นต้องมีคนเข้าไปอยู่ภาย ในเพิ่มเก็บข้อมูล
เจ้าหน้าที่สมช.เล่าว่า การหาข้อมูลในวัดพระธรรมกายนั้น เป็นเรื่องยากเพราะผู้นำวัดรวบอำนาจไว้ทั้ง หมด ทำให้มีบุคคลที่ล่วงรู้ถึงการเคลื่อนไหวนั้นน้อยมาก ยกเว้นผู้สนิทชิดเชื้อไม่กี่คน แต่จากการตรวจสอบประวัติของพระผู้นำวัดนั้นพบว่า เป็นผู้ที่เอาแต่ใจตนเองมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กระทั่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เราได้ติดต่อกับบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นบางคนทั้งที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯและที่เกษตร พบว่าเป็นคนเร้นลับมากไม่ค่อยสุงสิงกับใคร อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง พ่อรับราชการ เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงŽ
10 กว่าปีที่ผ่านมาสมช.สามารถรวบรวมหลักฐานต่างๆได้มากมาย โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางธุรกิจและวิธีการหาเงินเข้าวัด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่ได้รับจะสามารถดำเนินการกับวัดพระธรรมกายได้ อิทธิพลของวัดก็เริ่มแผ่กระจายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่วิชชาธรรมกายและการนำเอาอภินิหารปาฏิหารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงมาแสดง การดำเนินการนั้นทางสมช.ไม่ได้ดำเนินการโดยลำพัง เพราะหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆก็เข้ามาตรวจสอบเช่นกัน อย่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ตรวจสอบ และเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสมาเช่นกัน
เจ้าหน้าที่สมช.สรุปให้ด้วยว่า ข้อมูลในเวลานี้น่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาส รวมทั้งบริวารอีกหลายคน เพียงแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่เท่านั้น
ถ้ากล้านิดเดียว เรื่องทั้งหมดก็ยุติ

แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลย ความมั่นคงชาติกระเทือนหนัก

:: Home :: Site Map ::
Copyright 1999 DailyNews Thailand
 

 

     

 

scoop break news today news