Make your own free website on Tripod.com

โอม..สารพัดวิธีดูดทรัพย์
ฤทธิ์"ธรรมกาย-ธัมมชโย"
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการ "ดูดทรัพย์" ของสำนักวัดธรรมกาย ความจริงไม่ใช่เพิ่งเริ่มปรากฏใน พ.ศ. นี้ หรือในช่วงที่มีการสร้างพระรุ่น ดูดทรัพย์ ที่จะดูดเงินของสาวกให้ได้เป้า 1 หมื่นล้านบาท แต่ทว่าการ "ดูดทรัพย์" เป็นความคิดที่เกิดมาของสำนักนี้นับเป็นสิบ ๆ ปี
ที่เห็นได้ชัดคือคำเทศนาของ พระไชยบูลย์ ธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ลงในหนังสืออนุสรณ์การฌาปนกิจนางโนรี เอื้อทวีกุล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 ก็มีการพูดถึงวิชชาธรรมกายไว้ว่า ถ้าเพ่งเข้าศูนย์กลางกายฐานที่ 7 จะเป็นดวงทานบารมี ที่มีอานุภาพ "ดึงดูด" โภคทรัพย์สมบัติให้เกิดขึ้น และในช่วงต่อมาก็ได้มีการย้ำดึงอานุภาพ "ดูดทรัพย์" เช่นนี้มาตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่วัดพระธรรมกายจะมีฤทธิ์มาก ในการจัดมหกรรมมหากุศลขึ้น มาเพื่อ "ดูด" โภคทรัพย์ของสาวก และผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดูดทรัพย์ที่วัดทำขึ้น พอจะแยกได้เป็น "ดูดประจำ" กับ "ดูดเฉพาะกิจ"
ลองมาดูเรื่องของการ "ดูดประจำ" ก่อน ซึ่งได้แก่ งานทอดผ้าป่าทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน, งานผ้าป่า วันมาฆบูชา, งานผ้าป่าวันวิสาขบูชา และงานกฐิน ซึ่งงานทอดผ้าป่าทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนถือเป็นการ "ดูดเล็ก" ส่วนที่เหลือเป็นการ "ดูดใหญ่"
การจัดทอดผ้าป่าทุกวันอาทิตย์ ต้นเดือนเป็นพิธีที่เริ่มมาตั้งแต่ระยะแรก ๆ จะมีสาวกสานุศิษย์แห่แหนมาทำบุญตลอดมา เพราะมีการโฆษณาว่า จะได้บุญและอานิสงสŒมาก ปิดประตูอบายภูมิไปสู่สวรรค์ นิพพาน
ลองคำนวณหยาบ ๆ แต่ละปีมีวันอาทิตย์ต้นเดือน 12 ครั้ง วัดพระธรรมกายตั้งมาร่วม 20 ปี รวมแล้วมีงานผ้าป่าแบบดูดเล็ก 240 ครั้ง และจะเป็นเงินเท่าใดกัน ???
พอหมดการ "ดูดเล็ก" ก็เป็นการ "ดูดใหญ่" งานแรกคือวันมาฆบูชา ที่เป็นงานใหญ่สุดของวัด โดยตามประวัติพุทธศาสนา ถือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต โดยมีพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันตสาวก 1,250 รูป ที่พระพุทธเจ้าบวชให้มาประชุม โดยไม่ได้นัดหมาย และตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์
งานวันนั้นวัดจะเป็นการระดมพระ และลูกศิษย์เข้ามารวมกัน ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่มีกิจกรรมช่วงกลางวันและกลางคืน โดยช่วงกลางวันจะมีผ้าป่า ขณะที่กลางคืนพระไชยบูลย์จะลงมาเทศนาให้แก่พระและลูกศิษย์ด้วย ก่อนจะเข้าพิธีเวียนเทียน
พิธีทอดผ้าป่าวันมาฆบูชา ที่วัดได้เงินล้านก้อนแรก ๆ ก็คือเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2525 ที่นางประวาท บุนนาค รับเป็นประธานทอดผ้าป่า และครั้งนั้นนางประวาทได้บริจาคเงินก้อนใหญ่ 1 ล้านบาท และต่อมาได้เป็นประธานอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะ ในปี 2526 บริจาคอีกถึง 10 ล้านบาท
ผลแห่งการบริจาคของ นางประวาท ทำให้วัดพระธรรมกายยกย่องให้นางประวาทเป็น "มหาอุบาสิกา ตัวอย่างของโลก"
และหากไล่เลียงอดีตยี่สิบปีของวัด งานวันมาฆบูชา ที่ฮือฮามากคือปี 2537 ที่มีการระดมทุนและทองคำ เพื่อหล่อพระหลวงพ่อสดทองคำ โดยวัดจัดให้มีประธานบริจาคทองคำกับมีรองประธานผ้าป่า เงื่อนไขของคนที่จะมาเป็นประธานบริจาคทองคำคือ ต้องบริจาคทองคำ 1 กิโลกรัม ส่วนรองประธานผ้าป่าจะต้องบริจาค 1 ล้านบาท
ปรากฏว่าในงานนั้น มีการพูดด้วยความชื่นชมในหมู่กัลยาณ มิตรของวัดว่ามีรายชื่อผู้ที่ยื่นขอเป็นประธานบริจาคทองคำถึง 1,920 คน และรองประธานผ้าป่า 480 คน คิดเองเถอะว่า จะได้ทองคำกี่ตันและได้เงินอีกกี่ร้อยล้าน !!!
งานดูดใหญ่ที่ 2 คือ งานวันวิสาขบูชา ที่จะมีการทอดผ้าป่าเช่นกัน โดยจะมีการดึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นประธาน อาทิ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก สมัยที่เป็นผบ.ทบ.และผบ.สส. เป็นประธานผ้าป่าปี 2527 และนางประวาทเป็นประธานปี 2528 รวมถึง นายชวน หลีกภัย นายก รัฐมนตรีสมัยที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังเคยไปเป็นประธาน พิธีตักบาตรวันวิสาขบูชากับเขาด้วยเมื่อปี 2530
สุดท้ายของงานดูดใหญ่คือ งานกฐิน ที่ระยะแรกยังไม่ถือว่าเป็นงานมหึมาเท่าใดนัก โดยจะมีสานุศิษย์ของ วัดเป็นประธาน อาทิ ในปี 2526 มีคุณหญิงอุไรวรรณ หงสŒประภาส เป็นประธานพิธีทอดกฐิน แต่ต่อมาได้มี การพัฒนางานกฐินให้กลายเป็นงาน ยักษ์มหายักษ์มีจุดเริ่มต้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2531 โดยมีการให้แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง อาจารย์ของพระไชยบูลย์มาเป็นประธานกฐิน
งานในครั้งนั้นมีการเชิญชวนว่า เป็นวันครบรอบอายุ 80 ปีของแม่ชีจันทร์ และแม่ชีจันทร์ "จะขอเป็นครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ในชีวิต" โดยได้มีการโฆษณาประโยค ที่ว่าขอเป็นเจ้าภาพคือ เป็นประธานกฐินครั้งเดียว ในชีวิตของยายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวารสารกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายครั้งแรก ในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2531 ก่อนหน้างานกฐิน และอีกครั้งฉบับเดือนธันวาคม 2531 หลังงานกฐิน
แต่ทว่าคำว่า "ขอเป็นเจ้าภาพครั้งเดียว ในชีวิตของยาย" ก็กลับกลายเป็นว่า แม่ชีจันทร์ได้เป็นประธานกฐิน ต่อมาอีกหลายครั้ง เพราะถือเป็นแม่เหล็กสำคัญที่สามารถ "ดูด" ศรัทธากำลังทรัพย์ได้อย่างยอดเยี่ยม
อาทิในปี 2535 ที่เป็นข่าวฮือฮา เพราะเป็นการจัดงานกฐินครบ 7 รอบ 84 ปีของแม่ชีจันทร์ ซึ่งแม่ชีจันทร์เป็นประธานกฐินเช่นเคย และได้มีการระดมลูกศิษย์มาเป็นรองประธานกฐินอย่างคึกคัก เงื่อนไขการที่จะได้เป็นรองประธานกฐินคือ ต้องบริจาคเงิน 1 ล้านบาท
ปรากฏว่างานนั้น มีการลงข่าวว่าวัดได้รับเงินบริจาคถึง 400 ล้านบาท !!!!
และกฐินครั้งเดียวในชีวิตของยาย ก็กลายเป็นเรื่องที่จัดเรื่อยมาจนถึงล่าสุดเมื่อปี 2541 ที่ผ่านมาแม่ชีจันทร์ ก็ถูกให้เป็นประธานกฐินในอายุ 90 ปี และระดมทุนเพื่อสร้างมหาวิสุทธิบัลลังก์อีก !!!!
สุดท้ายสำหรับวิธีการดูดทรัพย์ ที่จะเป็นโครงการ "ดูดเฉพาะกิจ" หรือดูดเป็นโปรเจก ๆ ไป ตามโครงการต่าง ๆ ที่วัดจะจัดสรรขึ้นมา อาทิ การสร้างมหาสภาธรรมกาย, การสร้างมหาวิหารหลวงพ่อสด ฯลฯ และโครงการยักษ์ที่กำลังทำในขณะนี้คือ การสร้างพระธรรมกายประจำตัวที่กำลังตั้งเป้าดูดทรัพย์ 1 หมื่นล้านบาท !!!
เงินที่บริจาคเข้าไปในงานบุญดูดประจำ ดูดเล็ก ดูดใหญ่ ดูดเฉพาะกิจเหล่านี้ ยากในการสืบสาว เพราะได้มีการเปิดบัญชีเฉพาะกิจ ในแต่ละงานขึ้นมาโดยเฉพาะ อาทิ ในงานกฐินปี 2541 มีการใช้บัญชีธนาคารพาณิชย์ 4 บัญชี ขณะที่ในการสร้างพระธรรมกายประจำตัวได้มีการเปิดบัญชีต่างหากอีก 6 บัญชี !!!!
เห็นหรือยังว่าอานุภาพ "ดูดทรัพย์" ของธรรมกาย-ธัมมชโย มีฤทธานุภาพขนาดไหน !!!!.


LE FastCounter