Make your own free website on Tripod.com

ปั้นแม่ชีจันทร์ธรรมกาย
สุดพิสดาร-ปัดปรมาณู!!!
แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ของวัดพระธรรมกาย ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างสูง เพราะแม่ชีจันทร์คืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชชาธรรมกาย ให้กับพระไชยบูลย์ ธัมมฺชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยถึงแม้พระไชยบูลย์จะบวชที่วัดปากน้ำ แต่ก็ไม่ได้รับการถ่ายทอด วิชชาธรรมกายจากพระวัดปากน้ำ หรือจากพระซึ่งเป็นสานุศิษย์รุ่นหลังของหลวงพ่อสด จันทฺสโร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเลย
ดังนั้นแม่ชีจันทร์จึงถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตทางธรรมของพระไชยบูลย์ และให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย แม่ชีจันทร์กลายเป็นสัญญลักษณ์สำคัญของวัด และในงานสำคัญ อาทิการจัดทอดกฐิน แม่ชีจันทร์จะเป็นประธานของงาน
นอกจากนั้นอีกพิธีที่แม่ชีจันทร์ต้องลงมือคือการถวายข้าวพระพุทธเจ้าในช่วงวันอาทิตย์ต้นเดือน เพราะมีการระบุว่ามีแต่แม่ชีจันทร์กับพระไชยบูลย์เท่านั้นที่สามารถกลั่นเอาข้าว ปลาอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวาย ให้กลายเป็นของทิพย์ ของละเอียดและเอาขึ้นไปถสายพระพุทธเจ้าในพระนิพพานได้
ภาพของแม่ชีจันทร์ตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมาได้รับการยกย่องอย่างสูง รวมถึงได้มีการจัดทำประวัติออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องชนิดที่สุดพิสดาร และเต็มไปด้วยปาฏิหารย์กว่าวันอัศจรรย์ตาเบิกโพลงที่วัดพระธรรมกายใช้เป็นจุดขายพระธรรมกายประจำตัวองค์ละ 1 หมื่นบาทเสียอีก
เริ่มจากชาติกำเนิดของแม่ชีจันทร์ที่แสนธรรมดา เป็นลูกชาวบ้านย่านนครชัยศรี และมีนิสัยเลิศคุณธรรมตั้งแต่เล็ก ชีวิตเริ่มเข้าทางธรรมเมื่อมาเป็นลูกศิษย์อุบาสิกาทองสุก สำแดงปั้น โดยวัตถุประสงค์ที่ปฏิบัติธรรมก็คือต้องการตามมาพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
ปรากฎว่าแม่ชีจันทร์ปฏิบัติธรรมก็บรรลุวิชาขั้นสูง โดยเมื่อเข้าวิชชาธรรมกายแล้วก็มีการอธิษฐานจิตถึงพ่อ และปรากฎว่าไปพบพ่อหน้าหมองคล้ำยืนอยู่ในนรก เมื่อพ่อเห็นลูกสาวก็วิ่งมาเกาะที่เข่าทั้งคู่และว่าพ่อกำลังเป็นทุกข์ ตกนรก เพราะมีชีวิตดื่มสุรามาก และฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
แม่ชีจันทร์จึงเกิดความสงสารอย่างมากและตั้งสมาธิ เรียกบุญบารมีที่ได้บรรลุถึงธรรม อาราธนาธรรมกายมาช่วยพ่อ โดยกล่าวว่า
ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยเอาตัวเสี่ยงชีวิตนี้ เพื่อต้องการบรรลุธรรมะได้มาช่วยพ่อ บัดนี้ข้าพเจ้า "บรรลุธรรม"แล้ว ขออานุภาพพระธรมกายจนบันดาลช่วยพ่อให้พ้นทุกข์ด้วยบารมีของข้าพเจ้าเถิด
เท่านั้นเองก็มีเสียงพระธรรมกายกังวานก้อง และบอกให้พ่อรับศีล และระลึกถึงบุญที่เคยทำไว้ในขณะเป็นมนุษย์ ในชีวประวัติแม่ชีจันทร์ถึงกับบรรยายไว้ว่าทันใดนั้น กายพ่อของแม่ชีจันทร์ ก็เบาและลอยขึ้นจากนรก ทะลุขึ้นสวรรค์ ติดตามธรรมกายของแม่ชีจันทร์ผ่าน สวรรค์ชั้นต่าง ๆ ไปเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เลยทีเดียว
ขณะนั้นแม่ชีจันทร์อายุ 29 ปี และปฏิบัติธรรมมาแค่ 2 ปีเท่านั้น!!!!
ความอัศจรรย์ ปาฏิหารย์พิสดารของแม่ชีจันทร์ยังไม่หมด หลังจากนั้นแม่ชีจันทร์ก็บวชเป็นอุบาสิกาถือศีล 8 และถูกนำไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสดสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยหลวงพ่อสดเมื่อพบแม่ชีจันทร์ก็บอกว่าบอกว่ามึงมาช้าไป แต่ทว่ามีการอ้างคำพูดของหลวงพ่อสดว่าเมื่อได้สอนธรรมะให้แม่ชีจันทร์ก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งตลอด หลวงพ่อสดยกย่องแม่ชีจันทร์ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสอง
ระหว่างอยู่วัดปากน้ำแม่ชีจันทร์ ก็ได้แสดงปาฎิหารย์ ร่วมกับพระหลายองค์โดยในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ร่วมกันปัดลูกระเบิดลงทะเลบ้าง แม่น้ำบ้าง ซ่อนประเทศ ซ่อนเมืองซ่อนจุดยุทธศาสตร์สำคัญ บังตาให้เมืองเป็นป่าด้วยวิชชาธรรมกาย
ขนาดในหนังสือ "เดินไปสู่ความสุข" ที่วัดธรรมกายทำออกมาเผยแพร่ ถึงกับระบุว่า สมัยนั้นชาวบ้านเห็น "แม่ชี" วัดปากน้ำ เหาะไปปัดลูกระเบิดกลางอากาศ ซึ่งถึงแม้ไม่ได้ระบุว่าเป็นแม่ชีองค์ใด ใครอ่านก็คงเข้าใจได้ว่าหมายถึงแม่ชีจันทร์ เพราะทั้งเรื่องมีการกล่าวถึงแม่ชีรูปเดียว
นอกจากนั้นยังมีการขยายความ "งานครั้งสำคัญมาก" ของแม่ชีจันทร์ โดยมีบุคคลซึ่งรู้เรื่องเพียง 3 คนคือหลวงพ่อสด ,นายประยูร มรรคทายกของวัด และแม่ชีจันทร์ ซึ่งจนถึงขณะนี้เหลือแม่ชีจันทร์เพียงคนเดียว โดยงานครั้งสำคัญที่ว่าคือ การที่สหรัฐฯจะทิ้งระเบิดปรมาณู เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้งนั้น มีการอ้างว่าแม่ชีจันทร์ ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อสด ให้นั่งสมาธิใช้วิชชาธรรมกายไปดูว่า จะมีลูกระเบิดใหญ่กว่าเพื่อนมาทิ้งที่ไทย เพราะมีญี่ปุ่นอยู่มาก ซึ่งแม่ชีจันทร์ก็ไปพบว่า จะมีการทิ้งระเบิดปรมาณูในไทย
สิ่งที่ตามมาคือ การนั่งสมาธิกัน 7 วัน 7 คืน ผลทีปรากฎคือ การเอาลูกระเบิดปรมาณูไปตกที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่นแทนเมืองไทย!!!!
การปฏิบัติธรรมของแม่ชีจันทร์ ยังมีการระบุว่า ได้รับการขอร้องจากหลวงพ่อสดให้ช่วยสอนธรรมแก่ผู้อื่น โดยถึงกับระบุหลวงพ่อสด ได้กล่าวว่าถ้าไม่สอนแล้ว จะไปนั่ง "นิพพาน" องค์เดียว และระหว่างอยู่กับหลวงพ่อสด แม่ชีจันทร์ยังรับภาระอื่น อาทิ ไปช่วยปราบผีที่เข้าทรงในวัดแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีด้วย
ดังนั้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม จะรู้สึกสงสารผู้ที่ไปโกรธแม่ชีจันทร์มาก เพราะหากไปว่า แม่ชีจันทร์ขณะอยู่ในสมาธิจิตแล้ว บาปของผู้นั้นมากจน "คำนวณไม่ได้" ทีเดียว
แม่ชีจันทร์ก็ได้รับศิษย์เอกที่ชื่อนายไชยบูลย์ สุทธิผล และต่อมาได้บวช โดยมาร่วมกันตั้งวัดพระธรรมกาย ซึ่งครั้งแรกเป็นเพียงผืนนาขนาดเล็ก แต่มีชีจันทร์เข้าวิชชาธรรมกาย "กลั่น" สมบัติอันละเอียด จากอดีตชาติ เพื่อนำมาใช้สำหรับการสร้างวัดพระธรรมกาย
และผลสรุปที่เป็นทีเด็ดสุด ๆ สำหรับประวัติแม่ชีจันทร์ก็คือ ในบรรดาวิชชาธรรมกายทั้งหมดที่แม่ชีจันทร์รับรู้ ก็ได้ถ่ายทอดให้พระไชยบูลย์อย่างหมดแล้ว และให้พระไชยบูลย์ไปค้นคว้าต่อไป
หรือพูดให้เห็นเป็นนัยๆ ให้ไปคิดเอาเอาว่า แม่ชีจันทร์ยังทรงฤทธิ์ ปาฎิหารย์ขนาดนี้แล้ว พระไชยบูลย์จะเหยียบน้ำ ดำดิน เหาะขึ้นฟ้าแทรกพสุธาได้ขนาดไหน???


LE FastCounter