news4
Make your own free website on Tripod.com
ระบุธรรมกายเพี้ยนผิดหลักศาสนาพุทธ

กรมศาสนาเจอแล้วคำสอนธรรมการเพี้ยน ออกหนังสือ"อ่านแล้วรวย"ล่อคนให้ทำบุญสร้างพระหวังผลตอบแทนด้วยความมั่งมี ผิดหลักศาสนาพุทธ รองปลัดสธ.ประกาศต้องแยกผิดถูกไม่ให้ศาสนากระเทือนคัดแล้ว 15 นักปราชญ์เป็นกรรมการหาทางออก กรรมาธิการศาสนาเชิญ"เสถียรพงษ์ วรรณปก"ให้ข้อมูล ยันมีคนส่งเอกสารเพียบทั้งเรื่องการหลอกลวง แต่ต้องเชิญตัวแทนวัดมาชี้แจงให้เกิดความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมานายสุวัจน์ เงินฉ่ำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตามที่ตนได้รับมอบหมายจากนายอาคม เอ่ง ฉ้วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาแก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ปัญหานั้น ขณะนี้ได้ประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาทั้งในและนอกกระทรวงประมาณ 15 คน แต่ยังไม่สามารถบอกรายชื่อได้ เพราะอาจมีผลต่อการทำงาน
สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือรวบรวมข้อมุล สรุประเด็นต่าง ๆของวัดพระธรรมกายทั้งในด้านวิชาการ แนวทางการเผยแพร่ศาสนา และกิจกรรมของวัด เมือ่ได้ข้อสรุปแล้วก็จะนำเสอนกระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคมรับทราบต่อไป
"ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะทำหน้าที่เหมือนกับเด็กวัด ที่ช่วยพระหาข้อมูล เพราะมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคที่ 1ดำเนินการในปัญหาวัดพระธรรมกายแล้ว แต่จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแทนมหาเถรสมาคม แต่การที่กระทรวงต้องเร่งตัดสินปัญหานี้เพราะสังคมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับวัดพระธรรกมายอย่างมาก ทำให้ต้องหาคำตอบให้สังคม โดยส่วนตัวแล้วผมสนใจเรื่องศาสนาอยู่แล้ว แต่หากจะพูดถึงปัญหาวัดพระธรรมกายคงไม่สามารถบอกได้ว่าการดำเนินการของวัดถูกหรือผิด เนื่องจากพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความนับถือ หากมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องทำให้กระจ่าง และต้องแยกผิดถูกเพื่อให้ศาสนากระเทือน"
รายงานข่าวจากกรมการศาสนาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายวิชาการ กรมการศาสนาได้เริ่มวิเคราะห์ หนังสือเผยแพร่กิจกรรมของวัดพระธรรมกายแล้ว เริ่มจากหนังสืออานุภาพพระสิริมหาราชธาตุ ฉบับที่ 14(อ่านแล้วรวย) ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเชิญขวนให้ประชาชนมาร่วมสร้างพระธรรมกายประจำตัวพื่อจะได้วัตถุมงคงตอบแทน นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ผู้ที่บริจาคแล้วประสบผลดีด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นเห็นว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงผลตอบแทนในการทำบุญ และยังพบว่ามีเนื้อหาบางส่วนที่ผิดแปลกไปจากหลักธรรมของศาสนาพุทธ
นายอำนวย สุวรรณคีรี ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ กรรมาธิการจะพิจารณาปัญหาวัดพระธรรมกาย และอย่ามองว่าเป็นการพิจารณาเพื่อทำลายวัด แต่เป็นเพียงการช่วยรวบรวมข้อมูลอีกทางหนึ่ง ในส่วนของข้อมูลที่ได้รับมาก็มีจำนวนมากอยู่ จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง แต่คงไม่เกี่ยวข้องกับการชี้ผิดหรือชี้ถูกกรรมาธิการเพียงช่วยรวบรวมข้อมูล เรื่องการตัดสินเป็นเรื่องของมหาเถรสมาคม
เมื่อได้ข้อมูลทุกด้านแล้วก็จะได้จัดหัวข้อเป็นหมวดหมู่ในแต่ละประเด็น โดยประเด็นใดที่เป็นเรื่องดีก็จะได้นำถวายให้มหาเถรสมาคมพิจารณานำเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการวัด ทั้งการสร้างแรงดึงดูดพุทธศาสนิกชนเข้าวัดได้จำนวนมาก ควรนำมาเป็นแบบอย่างให้วัดอื่นนำไปใช้ ข้อมูลที่รวบรวมแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมก็จะได้เสนอถวายมหาเถรสมาคมพิจารณาหาทางแก้ไขให้ถูกให้ควรต่อไป
"เรื่องของการจัดการการเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศวัดพระธรรมกายทำได้ดีมาก หากนำการจัดการในเรื่องนี้มาใช้ในการเผยแผ่ศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องดี พระธรรมปิฎกปราญช์ผู้ได้รับรางวัลจากสหประชาชาติได้นำคำสอนในพุทธศาสนาไปเผยแผ่มุ่งให้เกิดสันติภาพต่อโลก"
นายเด่น โต๊ะมีนา ประธานคณะกรรมาธิการฯเปิดเผยว่า การประชุมในวันพุธที่ 23 ธันวาคมนี้จะเชิญ นายยงยุทธ อุตมะ รองอธิบดีกรมศาสนา และรศ.เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์ มาพูดคุยและชี้แจงเรื่องวัดพระธรรมกาย เพื่อลงมติว่าจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายอย่างไรต่อไป ขณะนี้มีคนส่งข้อมูลมาให้มากมาย ในเรื่องการหลอกลวง ความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมต่างๆและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จากนั้นจะพิจารณาว่าจะขยายผลอย่างไรและในสัปดาห์หน้าอาจเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) หน่วยงานทหาร อย่างไรก็ตามต้องเชิญเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายมาชี้แจง ทั้งในเรื่องที่ดินทั้งในกทม.และต่างจังหวัดอีกหลายเรื่อง ส่วนใครจะมาก็แล้วแต่ทางวัด แต่ต้องเป็นผู้รู้เรื่องจริง สามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามของที่ประชุมคณะกรรมาธิการศาสนาฯได้ คิดว่าท่านเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสท่านคงไม่มาคงส่งคนอื่นมาเพื่อความยุติธรรม ต้องฟังผลที่เป็นประโยชน์