page4
Make your own free website on Tripod.com
ธรรมกาย เลื่อนบวช ลดกระเเส

ธรรมกายเลื่อนการบวชอุบาสกแล้ว 1 แสนคนออกไปถึงต้นปีหน้า อ้างติดกีฬาเอเชียนเกมส์ ท่ามกลางข่าวการเรียกร้องให้พิสูจน์บุญ-ปาฎิหารย์ "อาคม"สั่งออกกฎคุมสร้างถาวรวัตถุ-ศาสนวัตถุวัดทั่วประเทศ หลังจากที่มีการวิจารณ์โบสถ์ วิหาร ธรรมกายเดินเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นวัด ขณะที่กรมการศาสนาเปิดสายด่วนให้ส่งหลักฐาน ระบุถึงขณะนี้ไม่พบสิ่งที่มีปัญหา ขณะที่ชาวบ้านบ่อหลวง เชียงใหม่โวยมีพระเรี่ยไรสร้างพระประจำตัว แบบผ่อนส่ง เลยถูกไล่ออกจากวัด แถมเกิดปัญหาสาขาวัดธรรมกายสร้างทับที่ทำกินอีก พอสร้างวัดเสร็จติดป้ายเป็นเขตห้ามเข้า

นายอาคม เอ่งฉ้วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตนมอบให้นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปออกมาตรการเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในวัด ในเรื่องการสร้างถาวรวัตถุกับศาสนาวัตถุ โดยในส่วนของถาวรวัตถุให้ประสานงานกับกรมการศาสนาและกรมโยธาธิการเพื่อออกกฎกระทรวงเพิ่ม เพราะกฎเดิมไม่ครอบคลุมถึงในวัด จึงต้องกำหนดไว้ ส่วนการสร้างศาสนาวัตถุทั้งพระพุทธรูป พระเครื่อง หรือสิ่งเคารพต่าง ๆ ให้มีการออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติของวัดต่าง ๆ
ส่วนกรณีวัดธรรมกายนายพิภพ กาญจนะ อธิบดีกรมการศาสนารายงานแล้วว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเผยแพร่ของวัดทุกอย่าง รวมทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิวัดพระธรรมกาายด้วย เพื่อเสนอต่อมหาเถรสมาคมในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เพราะเรื่องวัดต้องให้มหาเถรสมาคมตัดสิน ที่ผ่านมาแม้นักปราชญ์ราชบัณฑิต หรือพระผู้ใหญ่ยังพูดไม่ตรงกัน
"มีส.ส.ในพรรคเล่าให้ฟังว่าภรรยาไปทำบุญกับวัดนี้แล้วกว่า 5 แสนบาท กลับมาก็ชวนญาติไปทำอีก รวมแล้วครอบครัวส.ส.คนนี้ทำไปแล้วถึงหลักล้าน แต่ชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่ได้บอก ก่อนหน้านี้วัดธรรมกายชวนผมไปให้ความรู้แก่พระในวัดแต่ไม่ได้รับปากเพราะยังมีปัญหาถ้าไปอาจทำให้เกิดข้อครหา"
นายพิภพ กาญจนะ อธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่ากรมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดธรรมกายแล้ว โดยวัดมอบหนังสือธรรมะจำนวน 40 เล่มและเทปจำนวน 30 ม้วนมาให้เจ้าหน้าที่ เบื้องต้นไม่พบว่ามีคำสอนใดทีผิดเพี้ยน และจะนำหลักฐานดังกล่าวเสนอพระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะเจ้าคณะภาค 1 ที่ดูแลวัดพระธรรมกาย และจะเสนอมหาเถรสมาคมต่อไปส่วนการบริจาคหากใครได้รับความเดือดร้อนขอให้ส่งหลักฐาน เอกสาร และชื่อที่อยู่จริงหรือโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์ฮอตไลน์ โทร. 282-2445 กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พระธรรมวโรดม เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเรื่องวัดพระธรรมกายก็รู้บ้างแต่ไม่มาก ไม่รู้ว่าวใช้วิธีการอย่างไรในการชักชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรม และไม่เคยนำมาพูดคุยในที่ประชุมมหาเถรสมาคมยกเว้นจะมีผู้ร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบ ขณะนี้มอบให้เจ้าคณะภาค 1 เป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อมหาเถรสมาคมต่อไป
ทางด้านพระมหาบุญถึง ชุตินฺธโร ผู้อำนวยการกองปฏิบัติศาสนกิจในประเทศ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศ กล่าวว่าการก่อสร้างของวัดธรรมกายมีการท้วงติงและพูดมากว่ารูปแบบไปทางยุโรป ไม่เหมือนกับวัดโดยทั่วไป ทั้งโบสถ์ กุฎิ วิหาร เป็นแบบใหม่
"อาตมาไม่สบายใจเวลาเข้าไปมองไปไม่รู้ว่าเป็นวัด หากไม่เห็นพระสงฆ์อยู่ในบริเวณนั้น ทั้งที่ระเบียบของกรมการศาสนาเกี่ยวกับการสร้างกุฎิ ศาสนาวัตถุก็มีอยู่ แต่ก็ไม่มีการดูแลกัน"
ส่วนเจดีย์ของวัดธรรมกายก็ผิดแผกไปจากเจดีย์อื่น ๆโดยในสมัยแรกเจีดย์จะมีรูปโอคว่ำ หรือขันคว่ำ ต่อมาเป็นระฆังคว่ำได้รับอิทธิพลจากศรีลังกา และมาเป็นทรงข้าวบินฑ์ ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมียอดแหลม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดธรรมกายประกาศเลื่อนการบวชอุบาสกแก้ว 1 แสนรายออกไปถึง 1-3 มกราคมจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 6 ธันวาคม โดยระบุว่าเพราะติดแข่งเอเชี่ยนเกมส์
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีปัญหาวัดธรรมกาย ที่เรี่ยไรบุญอย่างไม่เหมาะสมจนประชาชนร้องเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ว่าเรื่องดังกล่วกระทรวงศึกษาธิการ และมหาเถรสมาคมดูแลอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเดลินิวส์รายงานจากเชียงใหม่ว่าวัดพระธรรมกายขยายสาขาไปยังต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเกิดปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่ เพราะเดิมทีพื้นที่ดังกล่าวเป็นของนายเทียม จันทรวิโรจน์ ที่มีแค่เอกสารสิทธิที่ดินทำกินแต่ไม่ใช่สค.1หรือนส.3 ก. ต่อมาบริษัทพนาวัฒน์เข้ามาซื้อที่ดิน และยื่นเรื่องทำนส.3 ก. ต่อมาได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้น และเกิดข้อพิพาทกับชาวบ้านเเนื่องจากมีปัญหาที่ดินซ้อนทับกันเมื่อชาวบ้านขอดูเอกสารสิทธิ์ก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงมาตลอด
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีพระจำพรรษาเพียงรูปเดียว และ ไม่เคยออกมาบิณฑบาตรหรือออกมานอกพื้นที่ ทั้งที่มีอาคารสร้างอย่างโอ่อ่าประมาณ 6-7 หลัง แต่มีเวรยามเฝ้าระวังตลอด โดยปิดป้ายว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลห้ามนักท่องเที่ยวเข้า ขณะเดียวกันมีการจ้างแรงงานต่างชาติมาปลูกกุหลาบด้วย
ชาวบ้านบริเวณบ่อหลวงร้องเรียนด้วยว่ามีพระอ้างว่ามาจากวัดพระธรรมกายเข้ามาจำพรรษาในวัดบริเวณใกล้เคียงหลายแห่ง แต่ชาวบ้านไม่ต้อนรับเพราะมาบอกเรี่ยรายให้ทำพระประจำตัวราคาองค์ละ 1-3 หมื่นบาท โดยเสนอเงื่อนไขผ่อนส่งถ้าชาวบ้านไม่มีเงิน จึงทำให้มีการขับไล่ออกจากวัด
อนึ่ง สำหรับวัดพระธรรมกายที่อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เคยมีอาณาบริเวณ 190 ไร่เศษ ต่อมาขยายอาณาเขตวัดออกไปโดยซื้อที่ดินเพิ่ม และทำให้เกิดข้อพิพาทกับชาวนาที่อาศัยอยู่บริวเณวัดเมื่อ 10 กว่าปีก่อน
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเดลินิวส์จังหวัด เชียงใหม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รายหนึ่ง โดยบอกว่าลูกของตนนั้นได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำเป็นต้องเข้าปฏิบัติธรรมกับทางมหาวิทยาลัยที่เลือกธุดงค สถานล้านนา ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวัดพระธรรมกาย ถ้าใครไม่เข้าปฏิบัติจะไม่จบการศึกษา อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายทำบุญต่าง ๆ หลังรับแจ้งแล้วทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยนายอนันท์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยมีโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีพระสุธรรมยานเถร ประธานมูลนิธิธรรมกาย พระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการ กับการใช้ธุดงคสถานล้านนา บ้านเกษตรใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ ทำการวิจัยด้วยการออกแบบสอบ ถามนักศึกษา ที่ต้องเข้าอบรมเป็นประจำทุกปี โดยนักศึกษาประมาณ 60% ไม่ค่อยพอใจต่อโครงการนี้ แต่ภายหลังการอมรมผลที่ได้เป็นที่พอใจของนักศึกษากว่า 90% พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีโครงการต่อไป จึงเป็นสาเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ดังกล่าวอีก
สำหรับค่าใช้จ่ายนั้นนักศึกษาคนหนึ่งใช้เงิน 400 บาท หรือประมาณ 200,000 บาท ของนักศึกษาทั้งหมด ใช้ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน ขณะนี้ก็พยายามลดค่าใช้จ่ายลง ส่วนกรณีที่วัดพระธรรมกายตกเป็นข่าวอยู่นี้ มหาวิทยาลัยได้ใช้ ธุดงคสถานล้านนาเป็นที่ประกอบกิจกรรมมาตลอด ก็ได้บอกนักศึกษาว่าขอให้มองในสิ่งที่ดี ๆ ในสิ่งที่ไม่ดีก็ให้มองข้ามไปไม่ต้องเอามาใส่ใจ ซึ่งนักศึกษาก็เข้าใจดีสามารถแยกแยะถูกผิดได้.