พระธรรมกายต้นทุนพันเดียว
Make your own free website on Tripod.com

พระธรรมกายต้นทุนพันเดียว

เปิดข้อมูลพระธรรมกายประจำตัวต้นทุนแค่พันเดียว แต่เปิดให้จององค์จะหมื่น ถ้าถึงเป้าเหลือเงินอีก 9 พันล้าน เอาไว้สร้างเจดีย์ ใช้การโฆษณาทุกรูปแบบระดมศรัทธาขนาดทำหนังสือแจกจ่ายถ้าใครมาทำบุญชาติต่อไปมีสมบัติเท่าจักรพรรดิ ปิดประตูคำว่ายากจนตลอดกาล นักจิตวิทยาชื่อดังเตือนทำบุญแบบทุ่มสุดตัวเป็นความอ่อนแอทางจิต และถูกสะกดจิตหมู่ได้ง่าย มีเท่าไหร่เทหมดกระเป๋า ไม่ใช่แนวทางพุทธศาสนา ระบุที่เห็นภาพกลางแสงอาทิตย์ เป็นเพราะมีการปลูกฝังภาพทั้งหมดไว้ในจิตใต้สำนึก ตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้าวัด ทั้งรูป ธง แถมมีสื่อวิดีโอให้เห็นภาพในใจไว้ก่อน พอถึงเวลาจริงก็ง่ายต่อการชักจูง
จากกรณีที่มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์การหาทุนของวัดธรรมกาย เพื่อหาทุนสร้าง"พระธรรมกายประจำตัว" เพื่อบรรจุไว้ในพระธรรมกายเจดีย์ จำนวน 1 ล้านองค์ ราคาองค์ละ 1 หมื่นบาท รวมเป็นเงิน 1 หมื่นล้านบาทโดยมีการโฆษณาบรรยายถึงความ "ปาฏิหาริย์" ที่ฝูงชนพบเมื่อไปรวมกัน ณ ธรรมกายเจดีย์ ว่าผิดหลักศาสนา ทั้งจากพระธรรมปิฎก (ปยุต ปยุตฺโต), พระธรรมโกศาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ แห่งวัดชลประทาน รวมถึงพระพยอม กัลยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว นั้น
นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา ให้สัมภาษณ์ว่า ในทางจิตวิทยาแล้วพบว่าสังคมโลกแปรปรวนเกิดวิกฤติ จนคนไม่สามารถหาที่พึ่งพิงได้ ก็จะหันเหไปพึ่งพาสิ่งที่ตนเองเข้าใจว่าจะบันดาลให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ ซึ่งการที่คนคิดได้เช่นนี้เป็นเพราะเกิดความอ่อนแอทางจิตใจ ขาดความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และท้อแท้ เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะไม่เป็นการยุ่งยากที่จะสะกดจิตให้คล้อยตามในสิ่งถูกจับใส่เข้าไปในสมอง
วิธีการสะกดจิตดังกล่าวมีด้วยกันหลายรูปแบบการใช้ความศรัทธาก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งจะให้พูดปฏิญาณว่าจะก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อทุกอย่างดำเนินจนครบวงจรแล้ว ตอนนี้อยากจะให้ทำอะไรก็จะทำตามไม่ว่าจะให้บริจาคเงิน ก็จะบริจาคกันอย่างบ้าระห่ำ
"ความบ้าระห่ำนี้เป็นผลมาจากการปลูกฝังให้หลงผิดว่า การบริจาคเงินก็จะได้โชคมีเงินกลับมามากมายหลายเท่า แคล้วคลาดจากอันตราย และยิ่งหาคนมาช่วยทุ่มเทบริจาคด้วยก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นอีก การทำบุญในลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญกันในศาสนาพุทธ เพราะพุทธศาสนาสอนให้คนมีสติมีเหตุผลไม่ใช่เป็นการงมงาย ซึ่งการทำบุญเพื่อก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ที่ทำกันอยู่นี้ เป็นการทำบุญแบบไร้สติขาดความฉุกคิดด้วยเหตุและผล แน่นอนว่าต้องทำกันอย่างนี้เพราะพูดกันดี ๆ ไม่มีใครเชื่อและทำบุญด้วย"
สำหรับการมองเห็นภาพที่ปรากฏบนดวงอาทิตย์นั้น ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าบุคคลเหล่านี้กำลังอ่อนแอขาดความมั่นใจ เมื่อมีการนำรูปภาพที่เกี่ยวกับหลวงพ่อสดล้อมด้วยวงกลมที่เปล่งแสงออกมาคล้ายกับดวงอาทิตย์ นำมาจัดแสดงตามบอร์ดหรือตีพิมพ์ในหนังสือแจกจ่ายแก่กัลยาณมิตร ก็จะมีการหล่อหลอมใส่ลงในสมองของคนที่มาศรัทธา เมื่อมีการชุมนุมกันด้วยคนจำนวนมาก ๆ ก็จะมีคนที่จิตอ่อนแอทางจิตแสดงออกถึงความมีบุญสามารถเห็นปาฏิหาริย์
ที่สำคัญยังมีการทำสไลด์และวิดีทัศน์แสดงรูปหลวงพ่ออยู่ในดวงอาทิตย์ ที่มีเส้นรอบ วงหมุนไปตามเข็มนาฬิกา และมีการใช้เทคนิคผสมเข้าไปโดยเฉพาะภาพที่มีดวงอาทิตย์ส่องแสงออกมาทางหน้าท้อง ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการหล่อหลอมปลูกฝังใส่เข้าไปในความรู้สึกนึกคิด เมื่อถูกกระตุ้นก็จะมีจินตนาการไปตามที่ได้หล่อหลอมไว้
ทางด้านการสร้างพระธรรมกายประจำตัวนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางวัดธรรมกายเคยประเมินว่าจะมีต้นทุนเพียงองค์ละ 1 พันบาท แต่จะให้ผู้ศรัทธาบริจาค 1 หมื่นบาท หรือแพงกว่ากัน 10 เท่าตัว โดยเงินที่เหลือจากการสร้างพระจะราว ๆ 9,000 ล้านบาท ทางวัดระบุว่าจะใช้สำหรับการก่อสร้างธรรมกายเจดีย์ต่อไป
การระดมทุนเพื่อให้คนมาบริจาคสร้างพระธรรมกายประจำตัวนี้ ทางวัดได้จัดสร้างพระของขวัญชื่อพระมหาสิริราชธาตุมาแจกให้ด้วย โดยได้มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อสร้างศรัทธา อาทิ "สุดยอดปาฏิหาริย์ ของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ณ มหาธรรมกายเจดีย์" เนื้อหาจะชักจูงให้คนมาบริจาค โดยมีการระบุว่าหากใครมาร่วมสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ จะเป็นผู้มีสมบัติจักรพรรดิติดไปในภาพเบื้องหน้า ความอดอยาก ยากจน ทุกข์ยากลำบาก เป็นหนี้เป็นสินจะได้หมดสิ้นกันไป จะมีแต่เหลือกินเหลือใช้ เหลือสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติ
นอกจากนั้นยังมีการสัมภาษณ์บุคคล ต่าง ๆ ที่แสดงถึงปาฏิหาริย์หลังจากรับพระของขวัญไป โดยเฉพาะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรอดตายแบบปาฏิหาริย์ และการร่ำรวย การปลดหนี้สิน การขายที่ดินได้อย่างอัศจรรย์หลังจากขับรถออกจากวัดเพียง 5 นาที หรือเปิดร้านขายอาหารก็มีคนมาแน่นร้านแบบไม่คาดฝันเพียงทำบุญและมีพระของขวัญไปบูชา.