ร้องมหาเถรสอบวัดธรรมกาย
Make your own free website on Tripod.com

ร้องมหาเถรสอบวัดธรรมกาย

พระพยอมลุยวัดธรรมกาย เรียกร้องมหาเถระสมาคมออกมาตรวจสอบและดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้อง เผยแนวทางที่วัดธรรมกายปฏิบัติไม่ใช่เรื่องผิดพระธรรมวินัย เพียงแต่ไม่เหมาะสมเท่านั้น "ทองใบ ทองเปาวน์" ระบุไม่ได้ออกมาขัดขวางการดำเนินงานของวัด เพียงติงวิธีปฏิบัติให้ประชาชนพ้นห่วงกรรมเท่านั้น
พระพิศาลธรรมพาที หรือพระพยอม กัลยาโณ พระนักเทศน์แห่งวัดสวนแก้ว เปิดเผยถึงกรณีของวัดธรรมกายว่า ขอยืนยันว่าการกระทำของวัดธรรมกายเป็นสิ่งไม่เหมาะไม่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่ชาวนากำลังประสบปัญหาในเรื่องของเพลี้ยกระโดดทำลายเรือกสวนไร่นา ยังจะมีวัดมารบกวนด้วยเพลี้ยกระดาษเล่นงานอีก บ้านเมืองกำลังประสบปัญหามากมายยังมีความคิดก่อสร้างอะไรให้มันใหญ่โตทำไมอีก
พระพยอมกล่าวว่า การกระทำของวัดธรรมกายไม่ใช่การกระทำผิดธรรมวินัย แต่การชักชวนคนให้ชอบเห็นเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ควร ต้องให้คนได้พบได้เห็นชอบเห็นธรรม การเพ่งแสงอาทิตย์หรือแสงจากสะดือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่เป้าหมายทางพุทธศาสนา
"ในอดีตมีพระภิกษุองค์หนึ่งได้ตั้งจิตบำเพ็ญเพียรให้ได้ดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระธรรมตลอดมา มีอยู่วันหนึ่งได้นั่งสมาธิปฏิบัติตนอยู่ท้ายวัด ในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้านหน้าวัดก็ได้มีผู้คนเป่าร้องให้แห่แหนกันไปหน้าวัดเพื่อที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็ได้มีคนมาชวนพระองค์ดังกล่าวให้ไปดูพระพุทธองค์ด้วยกันแต่พระองค์นี้กลับไม่ยอมไปดูด้วย โดยให้เหตุผลว่าการยึดถือปฏิบัติเหมือนที่พระองค์ปฏิบัติเป็นการเห็นชอบแล้ว แต่การปฏิบัติที่ต้องได้เฝ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นการชอบเห็นมากกว่า สรุปว่าเป็นความเพี้ยนของคนที่คิดอ่านทำกันเอง"
พระพยอมกล่าวว่า การเอาอิทธิฤทธิ์มาหากินกันอย่างนี้เรื่องอื่นก็คงไม่ต้องพูดกันแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการเร็วที่สุดเห็นจะเป็นมหาเถรสมาคมที่ต้องออกมาตรวจสอบและหาทางดำเนินการให้เป็นที่ถูกต้อง ครั้งที่ลูกศิษย์พระโมคลานะลูกศิษย์พระสารีบุตรก็ไม่เคยนำเรื่องอภินิหารของพระอาจารย์มาอวดอ้างกัน ลูกศิษย์หลวงพ่อโตหลวงพ่อคูนก็ไม่เคยได้ออกมากล่าวอวดศักดาปาฏิหารย์ให้ใครฟัง จึงน่าเสียดายว่าหลวงพ่อสดปฏิบัติดีมาโดยตลอด แต่ถ้าลูกศิษย์ออกมาทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรเช่นนี้ก็น่าเสียดายยิ่งนัก
ในส่วนที่ลูกศิษย์วัดธรรมกายออกมากล่าวหาว่ามีการสร้างพระกันมานานแล้ว แม้แต่พระพยอมเองก็ขายเทปด้วยซ้ำนั้น พระพยอมกล่าวว่า ไม่ได้ทำเป็นเชิงธุรกิจหรือพุทธพาณิชย์ การสร้างพระก็ไม่ได้สร้างกันมากมายและมีความทะเยอทะยานมากมายขนาดนี้ สำหรับเทปก็ไม่ได้นำมาขายกันอย่างเดียวที่แจกจ่ายฟรีมีจำนวนมากกว่านำมาขายเสียอีก เทปนี้เป็นการให้สิ่งที่เรียกกันว่าธรรมะ เป็นสิ่งที่ให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลดี ไม่ใช่สอนให้ใครไปชักชวนกันมาให้เงินให้ทองเป็นจำนวนมากแล้วก็ให้คะแนนกัน ขอให้รู้เลยว่าคนชักชวนนี้ก็ทำบาปมากที่ไปชักชวนคนมาเสียเงินทำอะไรใหญ่ๆโตๆ
ด้านนายทองใบ ทองเปาว์ ทนายความรางวัลแมกไซไซกล่าวว่า การสอนด้วยวิธีการของวัดธรรมกายต้องยอมรับว่าเป็นความผิด การจะอวดอ้างสรรพคุณสิ่งที่เป็นวัตถุนั้น พระพุทธองค์ไม่เคยสอนธรรมเช่นนี้เลยและไม่เคยสอนให้มีการก่อสร้างอะไรก็ตามแต่ให้มันใหญ่โตมโหฬารอย่างที่วัดธรรมกายทำอยู่ ขณะที่วัดกำลังปลูกฝังให้คนไทยนำเงินมาสร้างวัตถุนี้ น่าที่จะเน้นสอนศิลธรรมให้กับประชาชนมากกว่า แค่ศิลห้าที่ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามขโมยของผิดกามพูดปดและไม่ดื่มของมึนเมาให้คนนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง เท่านี้ก็สามารถนำชาวพุทธไปสู่ความสุขได้แล้ว
อย่างไรก็ตามไม่เคยคิดที่จะออกมาต่อต้านใครทั้งสิ้น แต่ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติที่วัดธรรมกาย แต่ถ้าประชาชนจะเห็นคล้อยตามก็ไม่ได้หวงห้าม ทุกคนมีสิทธิที่จะคิดและวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งก็แลเห็นแล้วว่าไทยไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเจดีย์ใหญ่โตเหมือนพีรามิดในอียิปต์

-------------------------------------------------------------------------
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
17 พฤศจิกายน 2541